Odstąpienie od umowy

Produkty zamówione mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Szczegółowa informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia zawarta jest w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
Zwracany na podstawie ust. 1 Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy w stanie nienoszącym śladów przeróbek lub nadmiernego zużycia (tj. nieprzekraczającego normalnej eksploatacji) oraz pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Sprzedawca dokona zwrotu ceny.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Formularz odstąpienia od umowy